Yeni Dini Şekiller

Meleklerle İlgili Hadisler

12.10.18   4   Dini Bilgiler

Meleklerle ilgili hadisleri sizin için paylaşıyoruz. Meleklerin özelliklerini, sıfatlarını, durumlarını anlatan ayet hedislere baktığımızda, meleklerin, Allah, kainat ve insanla olan ilişkilerinin anlatıldığını görmekteyiz. Allah bize melekler hakkında akidemizi, kalbimizi ve amelimizi şirkten temizleyecek ve bilmemizde fayda olacak kadarıyla bilgi vermiştir. Fakat meleklerin yaratılışı ve tam mahiyeti hakkında bize faydası olmadığından detaylı bilgi vermemiştir. * Melekler Adem (as)’den önce yaratılmışlardır. Çünkü Adem (as)’in yaratılması konusunda Allah ile melekler arasıda bir konuşma geçmişti. Ayrıca melekler Adem’e secde etmekle emrolunmuşlardı.
Allah şöyle buyuruyor: “Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife varedeceğim” demişti. Melekler: “Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz” dediler. Allah: “Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim” dedi.”(Bakara: 30) * Melekler gaybi varlıklardır. Maddi cisimleri yoktur. İnsanın duyu organlarıyla hissedebileceği özellikte değillerdir. İnsan gibi yemez, içmez, uyumaz ve evlenmezler. Şehevi hisleri yoktur. Günah işlemezler, hatadan münezzehtirler. Adem oğlunun maddi sıfatlarından hiçbiri bunlarda yoktur. Fakat Allah onlara beşer suretine girme kudreti vermiştir. Allah’ın bildirdiği gibi Cibril (as) Meryem’e insan suretinde gelmiştir. Allah şöyle buyuruyor: “(Ey Muhammed!) Kitab’ta Meryem’e de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti. Cibril’i göndermiştik de, ona tam bir insan olarak görünmüştü.”(Meryem: 16-17) Cibril (as) İslam’a, imanı öğretmek için Rasulullah’a bazen insan suretinde gelirdi. * Melekler Allah’ın kullarıdır. Hiçbir zaman Allah’tan başka tapılacak ilah değillerdir. Müşriklerin iddia ettiği gibi Allah’ın kızları değildirler ve Allah’la hiçbir zürriyet ilişkileri de yoktur. Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye şefaat edemezler. Allah şöyle buyuruyor:
“Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! Hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah’tan önce söz söyleyemezler. Ancak O’nun emri üzerine iş işlerler. Allah onların yaptıklarını ve yapmakta olduklarını bilir. Onlar Allah’ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. O’nun korkusundan titrerler.”(Enbiya: 2628) * Meleklerin kanatları vardır. Allah şöyle buyuruyor: “Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. Yaratmada dilediğini artırır. Doğrusu Allah her şeye kadir olandır.”(Fatır: 1) * Allah katında meleklerin çeşitli makamları vardır. Allah şöyle buyuruyor:
“Melekler şöyle derler: “Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra duranlarız. Şüphesiz biz Allah’ı tesbih edenleriz.” (Saffat: 164-166) “Allah meleklerden ve insanlardan rasuller seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür.” (Hac: 75) * Erkeklik ve dişilik gibi özellikleri yoktur.
Allah şöyle buyuruyor: “Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adını takarlar. Oysa onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyarlar. Zan ise şüphesiz gerçeği ifade etmez.”(Necm: 27-28) * Melekler Allah’ın kendilerine öğerettiğinden başkasını bilmezler ve diğer mahluklar gibi isyan etmezler ve Allah’ın izni olmadıkça bir şey yapamazlar. Devamlı Allah’ın rızasına uygun hareket ederler. Allah şöyle buyuruyor: “Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler büyüklük taslamaksızın Allah’a secde ederler. Üstlerinde olan Rab’lerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar.” (Nahl: 49-50) * Böyle iken meleklere ibadet etmek, onlardan yardım istemek, Allah’ın izni dışında onların bir şeyler yapabileceğine inanmak şirktir. Allah şöyle buyuruyor: “Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere başkaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.” (Tahrim: 6)
“Size melekleri, nebileri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz müslüman olduktan sonra, inkar etmeyi mi emredecek?” (Ali İmran: 80) * Birçok melek vardır, fakat kesin sayılarını ancak Allah bilir. Allah şöyle buyuruyor: “Cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden kılmışızdır. Sayılarını bildirmekle de ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar: “Allah bu misalle neyi murad etti?” desinler. İşte Allah böylece, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu insanoğluna bir öğütten ibarettir.” (Müddessir: 31) Meleklere iman hem tafsili hem de icmalidir. Kur’an ve sahih sünnette ismi zikredilenlere ismi ile zikredilmeyenlere ise genel olarak inanmak gerekir. Kur’an ve sahih sünnette ismi zikredilenlerin başlıcaları; Cibril, Mikail, İsrafil’dir.
Dini Resimler ile alakalı konularımızı aşağıdan görebilirsiniz. Resimli Dini İyi Geceler Mesajları için tıklayınız. Dini Whatsapp Profilleri için linke tıklayabilirsiniz. En Güzel Whatsapp Dini Profilleri için linkimize tıklayınız. Dini Şekilli Resimler için paylaştığımız linke tıklayınız. Yazılı Dini Şekiller için konumuza tıklayınız. Resimli Cuma Mesajları için konumuza tıklayınız. Dini Profil Fotoları için linkimize tıklayınız. Dini Sabah Mesajları için paylaştığımız linke tıklayınız. Resimli Dualı Sözler için linke tıklayabilirsiniz. Resimli Dini Hadisler incelemek istiyorsanız tıklayınız. Dini Sözler ile alakalı konularımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz. Dini İyi Geceler Mesajı için linke tıklayınız. Buhari Hadisleri için tıklayınız. En Güzel Hadisi Şerifler için tıklayınız. 2019 Dini Yeni Yıl Mesajları için tıklayınız. En Etkili Dini Profil Yazıları için konumuza tıklayınız. Dini Bilgiler ile alakalı konularımız şunlardır; Türk-İslam Coğrafyacıları Kimlerdir? isimli konumuza gitmek için tıklayınız. Kefir Haram Mıdır? konumuzda detaylı inceledik. Borsa Haram mıdır? Hocalara Göre İslam’da Borsa Caiz midir? sizin için inceledik. İslami Bankacılık Nedir? isimli konumuza gitmek için tıklayınız. İslamda Kadın Hakları Nelerdir? sizin için inceledik. İslami Bebek İsimleri Nelerdir? sizler için paylaştık. Dünyada Toplam Kaç Din Var? merak ediyorsanız tıklayınız. İslamiyet Ne Demek? konumuz için tıklayınız.

“Meleklerle İlgili Hadisler” için 4 cevap

 1. Ahmet dedi ki:

  paylaşım için saol

 2. S9ner dedi ki:

  Hadisler güzel resimli de yapsanız

 3. Taner dedi ki:

  Eyvallah kardeşim

 4. Kamil dedi ki:

  Şeytan da melektir

Kamil için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir