İslam'da kadın hakları nelerdir?

İslamda Kadın Hakları Nelerdir?

25.07.18   1   Dini Bilgiler

İslam dini zina ve fuhuşu yasaklamış bir dindir. İlk zamanlarda Müslümanların kardeş olduğunu, malının veya eşinin “Mekke kadar, Kâbe kadar” mukâddes olduğunu belirtmektedir. Bu yönüyle de kabileler arasında bulunan kavga ve fenalıkların önüne geçilmesini sağlamaktadır. İslam’ın bu tutumu kadınların da daha özgür yaşamasını sağlamıştır.

İslam’ın oluşturduğu adalet, kadının câriye olmasını engelledi ve erkekler için tatmin aracı olmasının önüne geçti. Kadın bu düzen ile iffetsizliğe zorlanamayacaktır veya bu sebeple suçlanamayacaktır.

Din öncesi cehalet döneminde inanışa göre insanlar kız çocuklarını diri diri gömmekteydi. İslam ile birlikte kız çocuklarının hor görülmesinin önüne geçilmiştir. Kız ve erkek arasında bir fark olmadığı belirtilmektedir. Ancak kadının fiziksel olarak erkekten daha zayıf bir varlık olduğu kabul edilmektedir. Onu bu zayıflık için hor görmek yerine erkeğe, kadına şefkât gösterme ve sevgi gösterme, kadının ihtiyaçlarını korumak gibi görevler verilmiştir. Kadının annelik gibi yüce bir sıfata sahip olduğunu belirten Kur’an-da “Cennet anaların ayakları altındadır” denilmektedir.

İslam’da Kadın Erkek Ayrımı Var Mıdır?

Dini inanışımıza göre erkek önce yaratılmış ve daha sonrasında ise kadın dünyaya getirilmiştir. Erkek ve kadın türeyip insanı oluşturabilmek için yaratılmışlardır. Burada asıl olan insandır ve iki cinsin birbirinden farkı bulunmamaktadır. Güç olarak erkek daha güçlü olsa dahi, Allah nezdinde kadın ve erkek arasında bir fark bulunmamaktadır. Kadın, erkeğe Allah’ın emanetidir.

İslam’da Kadın Hakları ile İlgili Ayetler

“Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin.
Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.”

“Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.”

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”

“İslamda Kadın Hakları Nelerdir?” için bir cevap

  1. Lutfu dedi ki:

    Kadınlar baş tacıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir