gusul-boy-abdesti-abdest-nasil-alinir

Gusül (Boy Abdesti) Abdest Nasıl Alınır? Guslün Farzları Nelerdir?

02.12.19   0   Genel

Gusül, Allâh-ü Te’âlâ’nın emrettiği, en önemli hem maddî hem de manevî temizlik şeklidir. Cenâb-ı Hak, “Eğer cünüp iseniz iyice yıkanıp temizlenin” (Mâide sûresi- Ayet 6) buyurmaktadır.

Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden ”Eûzü- Besmele” çeker ve sol ayağı ile banyoya girer. (Eğer banyoya girdikten sonra Besmele çekmek gerekirse kişi, Besmeleyi ağız kıpırdatmadan içinden çeker) “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” diye niyet eder. Önce avret mahallini temizler (Avret mahalli kadınlar için diz kapağı ile koltukaltı hizası arası, erkekler için göbeğin üstü ve diz kapağının altıdır).

Önce misvak veya fırça ile ile ağzını temizler. Bu sünnettendir. Sonra namaz abdesti alır. Ağzına üç kere dolu dolu su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara yapmak sûretiyle çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sonra burnuna üç defa su çekerek burnunu temizler, buradaki ölçü, çekilen suyun burnu sızlatacak derinlikte olmasıdır. Daha sonra kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücut yıkanır. Göbek boşluğuyla küpe deliklerine su gitmesi hususuna dikkat edilmelidir. Önce başa, sonra sağ omuza ve sol omuza birer defa su dökülür, bu işlem üç defa ovularak tekrarlanır.

Ayak altında su birikmişse çıkarken ayaklar yıkanır. Daha sonra sağ ayak ile gusledilen yerden çıkılır. Gusül abdesti niyeti olmadan, bütün vücudu yıkamak gusül yerine geçmez. (Bazı görüşlere göre guslün farzı 3 olduğu için niyetsiz olarak ağzını yıkasa burnuna su verse ve tüm vücudunu yıkasa gusül geçerlidir denilmişse de gusül yerine geçmez.)

Cünüp olan kimse, ilk fırsatta gusletmeye çalışmalıdır. Bu durumda ancak içinde bulunduğu namaz vaktinin çıkmasına kadar izin vardır; guslün daha fazla geciktirilmesi, günâh kazanılmasına sebep olur.

Gusül Ne Zaman Farzdır ?

Ergenlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması farzdır.
1) Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa
olsun meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması.
(Dövülmekten veya başka sebepten vücuttan ayrılan sperm gusül
gerektirmez.)
2) Kadının âdet görme veya lohusalık halinin sona ermesi.

Guslün Farzları Nelerdir ?

1)Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2)Burna su çekmek ve burnu yıkamak.
3)Tepeden tırnağa bütün vücudu, ıslanmayan yer kalmayacak
şekilde yıkamak.

Guslün Sünnetleri Nelerdir ?

1) Gusle, Besmele ve niyet ile başlamak.
2)Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek.
3)Gusülden evvel abdest almak.
4)Abdestten sonra, önce başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza su dökmek, bu işlemi aynı sıralamayla üç defa
tekrarlamak.
5)Guslederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan
kaçınmak.
6)Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.
7)Tenha bir yerde yıkanılsa bile, avret yerini açmamak.
8)Guslederken konuşmamak.
9)Gusül bitince bedeni bir havlu ile kurulamak.
10)Gusülden sonra çabucak giyinmek.

Gusletmeleri Farz Olanların, Gusülsüz Olarak Yapmaları Caiz Olan Haller

* Allâh-ü Te’âlâ’yı zikretmek, tesbih etmek, salât ve selâm
getirmek.
* Kur’ân ayetlerini kelime kelime öğretmek .
* Duâ maksadıyla Kur’ân’dan ayetler okumak.
* Kelime-i Şahadet getirmek .
* Kur’ân’a bakmak.
* Mushafla ilgisi olmayan ayrı bir kap içerisinde bulunan
mushafa dokunmak (Kur’ân-ı Kerim’i bir çanta içinde alıp verme
gibi).
* Uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir).
* Cünüp iken yemek yeneceği veya içileceği zaman elleri
yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir.
* Ramazan’da cünüp olarak sabahlayan veya gündüz uyurken
ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir