Dünyada toplam kaç din var?

Dünyada Toplam Kaç Din Var?

21.07.18   3   Dini Bilgiler

Din; Bir insanın kendi fikirlerine göre belli bir görüşe inanmasıdır. İslam dini tek yaratıcıya sahip dindir. Peygamberimiz son peygamber Hz. Muhammed (SAV) ve kitabı ise Kuran-ı Kerim’dir. İslamiyet ne demek? konusunda detayları paylaşmıştık. Peki dünyada toplam kaç din var?

Dinler, genel olarak iki grupta incelenir. Bunlardan biri İlahi dinler, diğeri ise ilahi olmayan dinlerdir. İlahi dinler, kutsal kitabı gerçekçiliğini kaybetmiş dinler (Hristiyanlık, Yahudilik) ve kutsal kitabı yaratılıştan beri değişmemiş (İslamiyet) dinler olmak üzere ikiye ayrılır. İlahi olmayan dinler ise kitap aracılığı ile değil de daha çok insanların oluşturduğu ve inandığı (Budizm, Hinduizm vb.) dini inanış çeşitleridir.

Dini inanış doğuştan gelen bir istektir. İnsanlar tarihin hangi döneminde olursa olsun bir dini inanışa sahip olmuşlardır. Dünyada toplam 4300 din ve mezhebe sahip insan olduğu söylenmektedir. Bunların yanı sıra hiçbir din meczubu olmayan (deist) insanlar da bulunmaktadır.

Dinlerin Nüfusu Nedir?

Dünyada en çok inanılan din 2.1 milyar ile Hristiyanlık’tır. Daha sonra ikinci sırada ise 1.3 milyar ile yüce dinimiz İslam gelmektedir. Bu dinleri 1.1 milyar kişi ile ateist veyahut özgür düşünce sahibi insanlar oluşturmaktadır. Dördüncü en büyük dini nüfus ise 1 milyar 50 milyon ile Katolik’ler oluşturmaktadır.

“Dünyada Toplam Kaç Din Var?” için 3 cevap

  1. Salih dedi ki:

    Ben İslamı bırakmam

  2. Muslumman dedi ki:

    Saydın mı

  3. Tayfun dedi ki:

    İslama inanın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir